ایمنی استفاده از پلکان های برقی و پیاده روی های متحرک

در حال حاضر هزاران دستگاه پله برقی و پیاده روی متحرک در سراسر کشور در حال استفاده می باشند و سالیانه 1500 تا 2000 دستگاه نیز وارد کشور می شود…

ادامه خواندنایمنی استفاده از پلکان های برقی و پیاده روی های متحرک

سیستم های پیشرفته کمک راننده (ADAS) – کروز کنترل

سیستم نگهدارنده سرعت یا همان کروز کنترل (به انگلیسی Cruise Control) سیستمی در خودروهاست که اجازه کنترل سرعت در یک وضعیت ثابت را برای راننده فراهم می کند. این سیستم…

ادامه خواندنسیستم های پیشرفته کمک راننده (ADAS) – کروز کنترل